page one (slider)
page one (slider)
page one (slider)

شرکت بسپار شیمی سپیدان

(جایی که علم با نوآوری همراه می‌شود)

گروه بسپار شیمی سپیدان با نام تجاری (BCS) یک آزمایشگاه کارآفرینی دانش‌بنیان و متمرکز بر توسعه اکوسیستم نوآوری است. این گروه با محوریت چهار مرکز (توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی، تحقیقات و نوآوری محصول، واحدهای تولیدی و دفاتر فروش و تجاری سازی) پایه گذاری شده و برآیند آن تولید و تامین پلیمرهای پیشرفته صنعتی و مهندسی است؛

صنایع بسپار شیمی سپیدان

Raffia Icon

Raffia

Raffia Icon

Textile

Raffia Icon

Electrical

Raffia Icon

Packaging

Raffia Icon

Pipe

Raffia Icon

Injection

Raffia Icon

Home appliance

Raffia Icon

Mining

Raffia Icon

Automotive

محصولات بسپار شیمی سپیدان

فعالیتهای تولیدی دانش بنیان گروه بسپار شیمی سپیدان، از مزیتهای این گروه در صنعت و بازار محسوب میشود که در این میان تولید کامپاند، مستربچ و کامپاند لاستیک جایگاه ویژه‌ای دارد. این محصولات در سه کارخانه (بسپار شیمی سپیدان)،(سپید شیمی پرتو) و (آمیزه‌های بسپار لاستیک سپیدان) با پیشرفته ترین خطوط، دستگاه‌ها، تجهیزات با ظرفیت 75 هزار تن در سال، در حال فعالیت است.

جدیدترین اخبار