• Home
 • مرکز تحقیقات و نوآوری

مرکز تحقیقات و نوآوری

مرکز تحقیقات و نوآوری

مرکز تحقیقات و نوآوری بسپار شیمی سپیدان

گروه بسپار شیمی سپیدان در مرکز تحقیقات و نوآوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب در حوزه های کامپاند، مستربچ و لاستیک، همچنین با بکارگیری تجهیزات آزمایشگاهی جامع و پیشرفته در جهت تولیدات جدید، ارتقاء کیفیت محصولات پلیمری، پاسخگویی به نیازهای صنعت و مراکز تولیدی-پژوهشی در کشور، گامی موثر در ارتقای صنعت پلیمر کشور برداشته است.

خدمات قابل ارائه در مرکز تحقیقات و نوآوری:
 • – انجام تست های شناسایی جهت آنالیز و تعیین ماهیت پایه مواد پلیمری
 • – تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی مواد و محصولات پلیمری
 • – انجام تست هایی از جمله : Tensile Strength, DSC, HDT/Vicat, MFI, Impact Strength, Hardness  Measurement 
 • – تعیین خواص حرارتی مواد پلیمری جهت پیش بینی رفتار در شرایط دمایی مختلف
 • – مهندسی معکوس جهت آنالیز و دستیابی به پایه فرمولاسیون مواد پلیمری
 • – تهیه برگه  مشخصات فنی مواد و ارائه گواهی تایید کیفیت انواع محصولات پلیمری
 • – ارائه راه‌کارهای توسعه تولید محصولات پلیمری
 • – انجام تحقیقات و مشارکت در انجام پروژه‌های پژوهشی و صنعتی در صنایع مختلف
 • – ارائه خدمات فنی و مشاورهای جهت بهبود تولید و ارتقاء کیفیت محصولات صنایع هدف
 • – ارائه راهکارهای فنی جهت بهبود فرآیندهای تولید
 • – تجهیز و انجام آزمون های خاص بنا به درخواست مشتری

متداول ترین محصولات مورد آزمون

صنایع ساختمان

برق و الکترونیک

شیمیایی و پلیمر

فیلم و بسته بندی و نساجی

سرگرمی کودکان

خودرو و نیرو محرکه

برخی از دستگاه های موجود در آزمایشگاه

اندازه گیری نقطه نرم شدگی دیجیتالی

سه ایستگاه برند سنتام (VICAT/HDT)
جهت اندازه گیری محده دمایی که پلیمر قابلیت حفظ خواص فیزیکی ، مکانیکی با امکان تعیین سرعت افزایش دما --- انجام تست تحت استاندارد های : HDT: ASTM D648 و VICAT: ASTM D1525

اندازه گیری سختی پلیمر ها

جهت اندازه گیری میزان سختی پلیمر ها به روش : A SHORE, SHORE D --- انجام تست تحت استاندارد های : Shore A ASTM D2240, ISO 868, ISO 7619 Shore D ASTM D2240, ISO 868

کوره تیوبی دیجیتالی برند آترا

دستگاه کوره تیوبی دیجیتالی برند آترا --- جهت اندازه گیری میزان خاکستر و دوده مواد با امکان تست تحت گاز خنثثی N2 و برنامه‌ریزی سرعت افزایش دما و همچنین تعیین میزان کربنات کلسیوم و الیاف شیشه موجود در خاکستر --- انجام تست تحت استانداردهای, ASTM D5630 ،ISO3451

رنگ سنج رو میزی

برند Xrite
با قابلیت رنگ سنجی در فضا های رنگی مختلف، رنگ سنجی اجسام شفاف و پشت پوش و نیز تعیین میزان عبور نور --- انجام تست تحت استاندارد D2244 ASTM

تست مقاومت ضربه مواد پلیمری

جهت اندازه گیری مقاومت پالستیک ها در برابر ضربات و نیروهای آنی با قابلییت انجام تست به روش های : Izod و Charpy --- انجام تست تحت استاندارد های : ISO 180 و ASTM D256 ایزود همچنین ISO 179 و ASTM D6110 چارپی

تست کشش یونیورسال

جهت اندازه گیری مقاومت پالستیک ها در برابر نیروهای کششی و فشاری با قابلیت انجام تست کش ، تست فشار و تست خمش --- انجام تست تحت استاندارد های : ASTM و 527 ISO و D638

کابینت تطبیق رنگ

برند GoTech
جهت مقایسه بصری رنگ محصوالت تحت منابع نوری استاندارد F, D65, TL84, UV, CWF

دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب

برند GoTech
جهت تعیین گرانروی مواد و در نتیجه گرید مواد پالستیکی، مشخص کردن فرایند مناسب برای استفاده مانند اکستروژن ، تزریقی و ... --- انجام تست تحت استاندارد های : ASTM D1238 و ISO 1133

دستگاه تعیین میزان رطوبت مواد

جهت اندازه گیری میزان رطوبت و مواد فرار پلیمرها --- انجام تست تحت استاندارد : D789 ASTM

دستگاه رنگ سنج پرتابل

برند GoTech
با قابلیت رنگ سنجی و تعیین میزان اختلاف رنگ مواد --- انجام تست تحت استاندارد : D2244 ASTM

ترازوی دیجیتالی

با دقت 0001.0 به همراه کیت دانستیه
جهت اندازه گیری دانستیه مواد با دقت بالا --- انجام تست تحت استاندارد : D1505 ASTM
آزمون‌های مرکز تحقیقات و نوآوری محصول
نوع آزمون استاندارد آزمون
اندازه گیری نقطه واپیچش گرمایی (HDT) ASTM D648
اندازه گیری نقطه نرمی (Vicat) ASTM D1525
اندازه گیری ضریب اصطکاک COF ASTM D1894
تست تنسایل ASTM D638/ ISO 527
تست فشاری ASTM D596
تست خمشی ASTM D790
تعیین سختی Shore A ASTM D2240 / ISO 868
تعیین سختی Shore D ASTM D2240 / ISO 868
رنگ سنجی (در مختصات LAB, L*A*B* , XYZ,L*CH)  با دستگاه Benchtop ASTM 2244
اندازه گیری میزان پشت پوشی (Opacity)
اندازه گیری اندیس ها(زردی ، سف+B14:B15یدی و …)  Yellow index و Whitness value ASTM E313
تست اندازه گیری مواد فرار ASTM D789
تعیین دانسیته ASTM D1505
تعیین شاخص جریان مذاب ASTM D1238 / ISO 1133
اندازه گیری سختی آب TDS
تعیین میزان خاکستر ASTM D5630
تعیین میزان دوده ASTM D1603/ASTM D4218
تست ضربه ایزود ASTM D256
اندازه گیری pH
مشاهده ذرات در میکروسکوپ نوری انعکاسی
تولید نمونه دمبل جهت تست خواص
تعیین دانسیته مایعات با پیکنومتر ASTM D1475