Previous
Next

اخبار ، رویدادها و تازه ها

مروری بر عملکرد گروه بسپار شیمی سپیدان در سال 2022

گروه بسپار شیمی سپیدان

BASPAR CHEMI SEPIDAN HOLDING

در مسیر توسعه ...

گروه بسپار شیمی سپیدان

BASPAR CHEMI SEPIDAN HOLDING

k-l

نساجی و رنگ

AgricultureCatalog

شیمیایی و کشاورزی

k-l

شیمیایی و کشاورزی

k-l

بسپار لاستیک

k-p

کامپاند و مستربچ

k-o

عمومی بسپار شیمی

با ما در تماس باشید