• Home
  • گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

معرفی هایپر هلدینک انتخاب :

مجموعه ما بر بستر اقتصادی – اجتماعی در همکاری گسترده با کشورهای مختلف، شرکتهای تابعه و کنسرسیومهای اقتصادی، توانسته است خط جدیدی را در زمینه خلق ارزشهای اقتصادی با سرریز مثبت، زیر چتر انتخاب ایجاد کند؛ و از پیشگامان این مسیر در بخش خصوصی باشد. برای حفظ ارزش چنین دستاوردهایی ، توسعه و تداوم فعالیتهای اقتصادی در کلاس جهانی، از اولویت های ما محسوب می شود و برای شتابدهی در رسیدن به این اهداف، سرمایهگذاریهای مستقیمی انجام می دهیم؛ رویکردی که بخشی راهبردی از فعالیت های ماست. مطابق چنین اهدافی، ارتباطات موثر ما با نهادهای مالی، مراکز پژوهشی و استعدادهای جوان، باعث شده است که توان برنامه ریزی، سازماندهی و طراحی شبکه های سرمایه گذاری برای انتخاب، ممکن شود؛ به گونه ای که سرمایه گذاری های ما تاکنون منجر به استخدام بیش از 6000 نفر و ایجاد دهها هزار شغل به طور غیرمستقیم در سراسر دنیا شده است و محصولات و خدمات این گروه در بیش از 40 کشور دنیا شناخته شده است. عمده سرمایه گذاری های ما، در مسیر ایجاد ارزش افزوده برای تکمیل و رشد زنجیره تولید ملی ست، که چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک ما نیز در همان مسیر تدوین شده است. در سالهای اخیر، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار و پیشران اقتصادی، پروژه هایی کلیدی در صنعت ملی ایران انجام داده است؛ این پروژه ها در دفاتر بین المللی آسیا، اروپا و آفریقا، توسط شبکه ای از محققان در قالب تیم های تحقیق و پژوهش برنامه ریزی و پشتیبانی می شود. این تجارب گسترده در رصد، تحلیل و پایش فعالیت های جهانی، به ما اجازه می دهد تا محور این پروژه ها را در راستای تقویت توان چرخه اقتصادی ایران، مبتنی بر تجمیع دانش جهانی قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که سرمایه گذاری های ما در نهایت، منجر به ورود دانش و فناوری روز دنیا برای توسعه درونی و بومی سیستمها و تجهیزاتمان خواهد شد.

پیام مدیر عامل :

هر برند، داستانی دارد با فرازها و فرودهای بیشمار؛ داستانی که مسیر حرکت سازمان را نشان می دهد. رشدیافتگی میتواندمعناهای گوناگونی داشته باشد، اما آن چه انتخاب کلیدی ماست، حضور ارزشهایی است که در حرکت و رشد ما، معنایی انسانی تر از دیگر دغدغه های رایج سازمانی را بازتاب می دهند.کشور ایران با داشتن پیشینه تاریخی درخشان و موقعیت جغرافیایی و حضور اقوام گوناگون در زیر یک پرچم واحد، همواره مرکز توجه جهانیان بوده است. این کشور نه فقط به اعتبار داشته های تاریخی و اقلیمی که به اعتبار ظرفیت های عظیم فکری و قابلیت ها و استعدادهای مردمش همواره از دیگر کشورهای منطقه متمایز بوده است. این شاهراه تمدنی ،فرصت هایی را برای ظهور دانش و هنر و صنعت و حضور فعال دانشمندان، هنرمندان و تاجران و صنعت گران فراهم ساخته که کار آفرینی کمترین نتیجه تلاش های آن ها بوده است. با نگاهی گذرا به تلاش های اندیشمندان ایرانی در حوزه اقتصاد، تحولات عظیمی را در سال های اخیر مشاهده می کنیم. اقتصاد که رکن اصلی ثبات هر کشوری است مانند هر حوزه دیگری نیازمند دانش و توسعه و حضور کارشناسان متعهد است. وظیفه ملی برای اعتلای اقتصادی کشورمان ما را بر آن داشت تا از سال ۱۳۶۰ تفکر نوین “اقتصاد ایرانی – اسلامی” را مطرح کنیم و در ثروت آفرینی، برای رشد و پیشرفت مادی و معنوی این بخش، ابعاد جدیدی را ترسیم کنیم که موضوع مهم “کارآفرینی” نیز از نظر دور نمانده باشد. دست یافتن به دانش و فناوری ارزش آفرین، راهگشای حرکت در این مسیر بوده و خواهد بود. بی تردید تعاملات جهانی می تواند ما را در این راه یاری رساند و همکاری های انسان محور همواره نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت. ما بر این نکته تاکید داریم که چنین دیدگاهی می تواند الگویی نوین برای اقتصاد جهان باشد و ابعاد اجتماعی جدیدی را بگشاید. با این دیدگاه و در سایه عزم و همت ملی، به وضوح روزهایی را می بینیم که در آن امید به زندگی و تلاش برای بهبود آن، با اولویت دادن به انسانیت و فضایل انسانی، در جهان سایه افکنده است.

پیام مدیر عامل :

هر برند، داستانی دارد با فرازها و فرودهای بیشمار؛ داستانی که مسیر حرکت سازمان را نشان می دهد. رشدیافتگی میتواندمعناهای گوناگونی داشته باشد، اما آن چه انتخاب کلیدی ماست، حضور ارزشهایی است که در حرکت و رشد ما، معنایی انسانی تر از دیگر دغدغه های رایج سازمانی را بازتاب می دهند.کشور ایران با داشتن پیشینه تاریخی درخشان و موقعیت جغرافیایی و حضور اقوام گوناگون در زیر یک پرچم واحد، همواره مرکز توجه جهانیان بوده است. این کشور نه فقط به اعتبار داشته های تاریخی و اقلیمی که به اعتبار ظرفیت های عظیم فکری و قابلیت ها و استعدادهای مردمش همواره از دیگر کشورهای منطقه متمایز بوده است. این شاهراه تمدنی ،فرصت هایی را برای ظهور دانش و هنر و صنعت و حضور فعال دانشمندان، هنرمندان و تاجران و صنعت گران فراهم ساخته که کار آفرینی کمترین نتیجه تلاش های آن ها بوده است. با نگاهی گذرا به تلاش های اندیشمندان ایرانی در حوزه اقتصاد، تحولات عظیمی را در سال های اخیر مشاهده می کنیم. اقتصاد که رکن اصلی ثبات هر کشوری است مانند هر حوزه دیگری نیازمند دانش و توسعه و حضور کارشناسان متعهد است. وظیفه ملی برای اعتلای اقتصادی کشورمان ما را بر آن داشت تا از سال ۱۳۶۰ تفکر نوین “اقتصاد ایرانی – اسلامی” را مطرح کنیم و در ثروت آفرینی، برای رشد و پیشرفت مادی و معنوی این بخش، ابعاد جدیدی را ترسیم کنیم که موضوع مهم “کارآفرینی” نیز از نظر دور نمانده باشد. دست یافتن به دانش و فناوری ارزش آفرین، راهگشای حرکت در این مسیر بوده و خواهد بود. بی تردید تعاملات جهانی می تواند ما را در این راه یاری رساند و همکاری های انسان محور همواره نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت. ما بر این نکته تاکید داریم که چنین دیدگاهی می تواند الگویی نوین برای اقتصاد جهان باشد و ابعاد اجتماعی جدیدی را بگشاید. با این دیدگاه و در سایه عزم و همت ملی، به وضوح روزهایی را می بینیم که در آن امید به زندگی و تلاش برای بهبود آن، با اولویت دادن به انسانیت و فضایل انسانی، در جهان سایه افکنده است.