سپتامبر 6, 2021 0 Comments

قرارداد مشترک همکاری میان شرکت تولیدی بسپار شیمی سپیدان و دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس هیئت مدیره وگروهی از مدیران شرکت بسپارشیمی سپاهان به منظور راه اندازی واحد

ژوئن 21, 2021 Comments Off

ژوئن 21, 2021 Comments Off

پلی استال

ژوئن 21, 2021 Comments Off

[elementor-template id="1833"] تیتان و افزودنی ها [elementor-template id="1771"]