آگوست 17, 2022 Comments Off

مجید دفتری مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، از دو کارخانه گروه بسپار شیمی سپیدان، کارخانه بسپار شیمی و سپید شیمی پرتو و کارخانه نوآوری محصول بازدید و در جریان آخرین فعالیت‌های کارخانه‌ها