نوامبر 19, 2022 Comments Off

بازدید هیات تجاری کشور روسیه از گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید هیات تجاری کشور روسیه از گروه بسپار شیمی سپیدان، در این بازدید شرکت‌های تکنولوژی، فنی مهندسی و نفت و گاز حضور داشتند.

نوامبر 16, 2022 Comments Off

حضور رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان در رویداد کارآفرینی کمند دانشگاه صنعتی اصفهان به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی، در این رویداد دکتر محمد کریمیان با اشاره به موضوعات متعدد

نوامبر 12, 2022 Comments Off

بازدید معاون وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری و کارشناسان اقتصادی کشور عمان از گروه بسپار شیمی سپیدان به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این دیدار دکتر محمد کریمیان رئیس

نوامبر 12, 2022 Comments Off

بازدید رئیس هیات مدیره گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از گروه بسپار شیمی سپیدان به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این بازدید رئیس هیات مدیره گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

نوامبر 1, 2022 Comments Off

بسپار شیمی سپیدان موفق به کسب جایزه (Excellence) پارک‌های علمی و فناوری آسیا شد گروه بسپار شیمی سپیدان از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پس از قرارگیری در میان

اکتبر 27, 2022 Comments Off

بسپار شیمی سپیدان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان شد گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 1401 انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان در

اکتبر 26, 2022 Comments Off

بازدید معاون صنایع عمومی وزارت صمت از گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید دکتر محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت و امیرحسین کمیلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مرکز

اکتبر 26, 2022 Comments Off

ایده‌های نو و دریای ثروت بی انتها در دل دانشگاه‌ها نهفته است رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت‌های موجود در شهرک باید ارتباط خود را با دانشگاه، دانشجویان و اساتید محکم کنند

اکتبر 9, 2022 Comments Off

بازدید روسای پارک‌های علم و فناوری کشور از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی گروه بسپار شیمی سپیدان دکتر محمد کریمیان در جمع روسای پارک های علمی فناوری کشور، مطرح کرد:

اکتبر 9, 2022 Comments Off

بسپار شیمی سپیدان در جمع چهار شرکت برتر دانش بنیان انجمن پارک‌های علمی آسیا(ASPA) گروه بسپار شیمی سپیدان از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به حضور در جمع

  • 1
  • 2