می 24, 2022 Comments Off

MINBLOC® M یک سیلیکای سنتز شده از کریستابالیت (Cristobalite) با خلوص بسیار بالا معرفیMINBLOC® M یک سیلیکای سنتز شده از کریستابالیت (Cristobalite) با خلوص بسیار بالا است. این ماده به طور ویژه برای