سپتامبر 6, 2021 Comments Off

قرارداد مشترک همکاری میان شرکت تولیدی بسپار شیمی سپیدان و دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس هیئت مدیره وگروهی از مدیران شرکت بسپارشیمی سپاهان به منظور راه اندازی واحد