کسب عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بسپار شیمی سپیدان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان شد

گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 1401 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان در مراسم تقدیر از واحد های صنعتی نمونه استانی ، گروه بسپار شیمی سپیدان در میان 9500 واحد صنعتی استان اصفهان به عنوان واحد نمونه تولیدی استانی معرفی شد .

دکتر محمد کریمیان، رئیس هیئت مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی را دریافت کرد.

این مراسم با حضور محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت و صدیف بیک زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برگزار شد.

براساس این گزارش؛ گروه بسپار شیمی سپیدان با نام تجاری(BCS) به عنوان یک گروه صنعتی پیشرو و متمرکز بر توسعه اکوسیستم نوآوری، تولید و تامین پلیمرهای مهندسی و پیشرفته صنعتی محسوب می‌شود.