واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

کسب عنوان واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان در سال 1401

در گردهمائی فعالان انجمن پلیمر استان اصفهان، بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان در سال 1401 برگزیده شد و افتخاری دیگر برای گروه بسپار شیمی سپیدان بدست آمد .

هفتمین گردهمائی اعضای فعال انجمن پلیمر استان اصفهان چهارشنبه 14 دیماه سال جاری در سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار گردید.
در این همایش که با حضور مسئولان صنعت پلیمر و رییس اتاق بازرگانی اصفهان برپا بود، پس از ارزیابی های انجام شده گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.