نسل امروز نسل خودباوری است و باید برای حل مسائل به مرزهای دانش برسد

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

دکتر کریمیان در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان :

نسل امروز نسل خودباوری است و باید برای حل مسائل به مرزهای دانش برسد

رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان گفت: شما نسلی هستید که خودباوری بیشتری دارد و می تواند کشور را بیش از پیش جلو ببرد پس تلاش کنید و به مرزهای دانش برای حل مسائل برسید.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، دکتر محمد کریمیان در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: ایران اسلامی که امروز ما در آن زندگی می‌کنیم کشوری است که برای رسیدن به جایگاه فعلی قهرمان ها داده و شجاعت‌ها دیده است.

وی افزود: کشورهایی همچون کره جنوبی که 50 سال پیش با ما قدم بر می‌داشتند امروز از ما جلوتر هستند، چراکه نسل ما متاسفانه تنبلی کرد و ضربه این تنبلی را در تحریم ها خورد.

رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان ادامه داد: وقتی تحریم ها کشور را دچار چالش کرد آنجا متوجه شدیم که باید مهارت کسب کنیم و با مهارت پیش برویم.

دکتر کریمیان با بیان اینکه امروز نیازمند خودباوری هستیم، تصریح کرد: سوال اساسی اینجاست چرا کشوری مثل کره جنوبی می‌تواند بردهای کوچک لوازم الکترونیکی را تولید کند ولی ایران نتواند؟ این سوال اساسی به وجود آمد و موجب شد تا در این صنعت تحرکات بزرگ انجام گیرد و امروز می‌توانیم اعلام کنیم که بخشی از بردهای کوچک لوازم الکترونیکی در داخل کشور تولید می شود.

وی تاکید کرد: از امروز دام‌های تنبلی پیش روی شما قرار خواهد گرفت، یکی از این دام ها ناامیدی است که باید با سختی آن را از پیش رو بردارید و از تجربه بزرگترها در این زمینه سود ببرید.

رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان خاطرنشان کرد: شما نسلی هستید که خودباوری بیشتری دارد و می تواند کشور را بیش از پیش جلو ببرد پس تلاش کنید و به مرزهای دانش برای حل مسائل برسید.