معرفی مدیر ارشد بهره برداری گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

 با توجه به طرح های توسعه گروه و برنامه های آتی آقای مهندس میرعمادالدین آقایی به عنوان مدیر ارشد بهره برداری گروه بسپار شیمی سپیدان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در مراسمی روز سه شنبه بیست و دوم فروردین سال جاری که با حضور دکتر علیخانی، مدیر عامل گروه بسپار شیمی سپیدان و دیگر مدیران ارشد و مدیران گروه در محل کارخانه بسپار لاستیک برگزار گردید آقای مهندس آقایی به عنوان مدیر ارشد بهره برداری گروه معرفی شدند.