مراسم تکریم و معارفه‌ی مدیران امور مالی در گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

معرفی مدیر جدید فاینانس شرکت بسپار شیمی سپیدان در مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره شرکت بسپار شیمی سپیدان مراسم تودیع و معارفه مدیر فاینانس برگزار شد.
سرپرست واحد توسعه ارتباطات و اموربین اللمل شرکت بسپار شیمی سپیدان گفت ؛ در این مراسم آقای چپرداد بعنوان مدیر جدید فاینانس معرفی و از خدمات مدیر قبلی این مجموعه آقای قربانی قدر دانی شد.