فناوری که در شهرک های علمی تحقیقاتی به دست آمده می تواند باعث ایجاد صنایع جدید شود

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید روسای پارک‌های علم و فناوری کشور از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی گروه بسپار شیمی سپیدان

دکتر محمد کریمیان در جمع روسای پارک های علمی فناوری کشور، مطرح کرد: فناوری که در شهرک های علمی تحقیقاتی به دست آمده، پس از رسیدن به مرحله تولید انبوه می‌تواند باعث ایجاد صنایع جدید در سایر مکان‌ها مثل شهرک‌های صنعتی شود که این مسئله در ایجاد مشاغل جدید تأثیرات مثبت دارد. وی افزود: گروه بسپار شیمی سپیدان با نام تجاری (BCS)، به عنوان یک آزمایشگاه نوآوری پیشرو و متمرکز بر توسعه اکوسیستم نوآوری، تولید و تامین پلیمرهای مهندسی و پیشرفته صنعتی محسوب می‌شود، این گروه با راه اندازی مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی و همچنین ایجاد مرکز تحقیقات و نوآوری محصول در دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه راه اندازی و تجهیز سه کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان در صدد پیشبرد اهداف خود در قالب زنجیره کامل نوآوری است،