رویداد کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

حضور رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان در رویداد کارآفرینی کمند دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی، در این رویداد دکتر محمد کریمیان با اشاره به موضوعات متعدد که در زمینه کارآفرینی مطرح است، اظهار کرد: سواد، مهارت، هوش، استعداد، SWOT فردی، تجربه، هدف گذاری و استراتژی از جمله فرآیندهای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق است.