دکتر علیخانی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن کامپاند و مستربچ انتخاب شد

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

صبح روز سه شنبه 10 خرداد 1401 در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی ایران مجمع عمومی نوبت اول انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری با رسیدن به اکثریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این جلسه پس از تشکیل هیات رییسه به ریاست آقای جبارزاده از کیمیافروز، گزارش عملکرد هیات مدیره توسط امید کوشکی ارایه شد.

پس از ارائه گزارشات مالی و بازرس و تایید مجمع معرفی نامزدهای دوره چهارم آغاز شد. تعداد 14 نفر در این رقابت شرکت کردند و نهایتا افراد زیر منتخب شدند.

علی علیخانی ، بابک شایسته، عباس موید ، امید کوشکی ، سعید زکایی ، شروین احمدی ، اتابک سلاحی