خریداری زمین در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان توسط گروه بسپار شیمی سپیدان جهت احداث بزرگترین مرکز تحقیقات در حوزه های دانش بنیان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

شروع پروژه جدید…

خریداری زمین در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان توسط گروه بسپار شیمی سپیدان جهت احداث بزرگترین مرکز تحقیقات در حوزه های دانش بنیان

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ قرارداد خریداری زمین در اراضی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توسط گروه بسپار شیمی سپیدان در راستای اهداف و تحقق شعار سال انجام شد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، این قرارداد بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و گروه بسپار شیمی سپیدان منعقد شده است. پس از رایزنی های دکتر کریمیان، رییس هیات مدیره گروه و دکتر مصلحی، رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان قرارداد خریداری زمین جهت ساخت بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات و توسعه کسب ‌کار خاورمیانه در حوزه های دانش بنیان در بخش های پلیمری، شیمیایی، نساجی و کشاورزی و محصولات شوینده و شیمیایی فی مایبن گروه بسپار شیمی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به امضا طرفین رسید.

هدف از این قرارداد اشتغالزایی نخبگان و بهره مندی از توانمندی علمی، تخصصی و تجربی در جهت ارتقاء دانش و افزایش مهارت نیروی انسانی و کاربردی نمودن تحقیقات علمی در زمینه ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت می باشد.

این قرارداد در محل دفتر رئیس شهرک علمی تحقیقاتی و با حضور دکتر کریمیان، دکتر مصلحی، معاونین شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، مدیرعامل و مديران گروه بسپار شیمی در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند سال جاری به امضا رسید.