حضور شرکت بسپار شیمی سپیدان در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

بسپار شیمی سپیدان / اخبار
گروه بسپار شیمی سپیدان

شرکت بسپار شیمی سپیدان در نمایشگاه کار دانشگاه تهران که هر ساله و با هدف جذب نخبگان برگزار می گردد، حضور پیدا کرد و در این زمینه یکی از فعالترین غرفه های حاضر در نمایشگاه لقب گرفت.

به همین منظور از سوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و ایرانتلنت به عنوان برگزار کننده این رویداد مورد تقدیر قرار گرفت.

این نمایشگاه از تاریخ ۸ الی ۱۰ خرداد ماه در فضای باز پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.