حضورگروه بسپار شیمی سپیدان درچهاردهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی IPF

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

گروه بسپار شیمی سپیدان در چهاردهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این همایش که سه شنبه 12 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید، حدود 1800 نفر به صورت حضوری حضور یافتند.

در این همایش رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان، محمد کریمیان در خصوص مدل توسعه گروه انتخاب در تکمیل زنجیره سخنرانی کرد.

و در ادامه توضیح داد این مدل توسعه یافته از الگوهای موفق بین المللی الهام گرفته شده و  نه تنها  نقطعه عطفی در تحول زنجیره ارزش پتروشیمی کشور خواهد بود بلکه زمینه سرمایه پذیری بین المللی را نیز دربرخواهد داشت.

در انتها زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.