جلسه مشترک بررسی محورهای همکاری گروه بسپار شیمی سپیدان و دانشگاه اصفهان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

جهت تحقق مسئولیت اجتماعی گروه بسپار شیمی سپیدان (BCS) و و ایجاد تفاهم‌نامه جهت همکاری بین صنعت و دانشگاه، مدیران بخش توسعه کسب و کار گروه (BCS) در دفتر شورای گروه مهندسی شیمیِ دانشگاه اصفهان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، هدف از این نشست بررسی ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه نظیر طرح فرصت‌های علمی تحقیقاتیِ اعضای هیات علمی و دانشجویان و بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در قالب برنامه‌های اقدامی در صنعت است. جلسات مشترک به منظور بررسی این فرصت‌ها بین دانشگاه و صنعت، همچنین ارایه راهبردهای برون رفت از مسائل فی مابین است.

گفتنی است در این نشست اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی و اعضای هیات علمی دانشکده شیمی حضور داشتند که نقطه نظرات مربوط به این همکاری را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند.