بازدید دانش‌آموزان عدل از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

به‌گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان در راستای رسالت علمی و فرهنگی این گروه، و در ادامه بازدیدهای دانش‌آموزان و دانش‌جویان از گروه بسپار شیمی سپیدان، دانش‌آموزان مقطع متوسطه دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان باحضور در مرکز تحقیقات و برج فناوری با فعالیت‌های این گروه صنعتی آشنا شدند.