بازدید معاون صنایع عمومی وزارت صمت از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید معاون صنایع عمومی وزارت صمت از گروه بسپار شیمی سپیدان

بازدید دکتر محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت و امیرحسین کمیلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی گروه بسپار شیمی سپیدان
به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این بازدید معاون صنایع عمومی وزارت صمت در جریان آخرین فعالیت‌های صنعتی گروه بسپار شیمی سپیدان قرار گرفت.
فعالیت‌های تولیدی دانش‌بنیان گروه بسپار شیمی سپیدان، از مزیت‌های این گروه در صنعت و بازار محسوب می‌شود که در این میان، تولید انواع کامپاند و مستربچ‌های پلیمری جایگاه ویژه‌‌ای دارد.