بازدید مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مهندس بیطرف و مدیر عامل این شرکت مهندس بابایی به همراه مدیران ارشد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، این بازدید اولین قدم جهت توسعه محورهای همکاری گروه بسپار شیمی سپیدان با هلدینگ خلیج فارس است.

همچنین در این بازدید دکتر محمد کریمیان رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان ضمن معرفی کامل گروه و هرم محصولات اضافه کرد: بسپار شیمی سپیدان با ایجاد فضای کار اشتراکی در مرکز علمی و تحقیقاتی اصفهان، از دانش نخبگان و دانشجویان در زمینه شیمیایی و پلیمر حمایت می‌کند.