بازدید رئیس گروه تجاری سازی دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار
رئیس گروه تجاری سازی دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی گروه بسپار شیمی سپیدان

بازدید دکتر محسن دیندار رئیس گروه تجاری سازی دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی گروه بسپار شیمی سپیدان

فعالیت‌های تولیدی دانش‌بنیان گروه بسپار شیمی سپیدان، از مزیت‌های این گروه در صنعت و بازار محسوب می‌شود که در این میان، تولید انواع کامپاند و مستربچ‌های پلیمری جایگاه ویژه‌‌ای دارد.