بازدید رئیس هیات مدیره گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید رئیس هیات مدیره گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از گروه بسپار شیمی سپیدان

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این بازدید رئیس هیات مدیره گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در جریان آخرین فعالیت‌های بسپار شیمی سپیدان قرار گرفت.