بازدید اساتیدگروه نساجی دانشگاه اصفهان از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید اساتید گروه نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان از گروه بسپار شیمی سپیدان

به گزارش روابط عمومی بسپار شیمی سپیدان، گروهی از اساتید رشته نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان شنبه 23 دی ماه سال جاری با حضور در مرکز تحقیقات گروه بسپار شیمی سپیدان با فعالیت های این گروه آشنا شدند.
در حاشیه این بازدید تفاهم نامه‌ای فی مابین گروه نساجی دانشگاه صنعتی و گروه بسپار شیمی سپیدان منعقد شد. طبق این تفاهم‌نامه مقرر گردید گروه نساجی جهت پیاده سازی پژوهش‌های مربوطه دانشگاه صنعتی از تجهیزات پیشرفته‌ی مرکز تحقیقات و نوآوری محصول گروه بسپار شیمی استفاده نماید.
در همین راستا دانشجویانی که جهت پیاده‌سازی ایده‎‌های خود با گروه بسپار شیمی سپیدان همکاری ‌می‌کنند، می‌توانند جهت ادامه همکاری پس از پایان تحصیلات خود در این گروه مشغول به کار شوند.