آنتی‌ بلاک

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

معرفی محصولچسبندگی بین دو لایه همجوار از فیلم‌های نرم که در اثر حضور نیروی واندروالس بین ناحیه آمورف پلیمر، وجود وزن مولکولی پایین آلیگومرها و تمایل مهاجرت آنها به سطح، وجود الکتریسیته ساکن یا جریان سرد رخ می‌دهد، به اصطلاح قفل شدگی و یا پدیده بلاک شدن می‌نامند. ذرات پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن تمایل زیادی به چسبیدن به یکدیگر دارند و جداسازی بین‌لایه‌های فیلمی پلیمری بدون ایجاد پارگی در آنها امکان‌پذیر نیست. افزودنی‌های آنتی‌بلاک به سطح لایه اضافه می‌شود و مانند یک جداکننده فیزیکی بین دو لایه همجوار عمل می‌کند، همچنین این ذرات زبری سطح را افزایش می‌دهند و در نتیجه سبب کاهش چسبیدن بین دو لایه می‌شوند. در شکل زیر تفاوت فیلم پلاستیک تولیدشده با حضور آنتی بلاک و عدم حضور آن نشان داده شده است.

این نوع افزودنی‌ها هم به صورت داخلی در قطعه و هم به صورت پوشش خارجی بر روی کامپاند قابل استفاده هستند. عامل آنتی بلاک عموما در فیلم‌های پلی‌الفین‌ها به منظور آیتم‌های مصرفی شامل سطل زباله، کیسه‌های تجاری و دیگر کاربردهای بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مواد غیرآلی مانند طلق یا تالک (Talc)، کلسیم کربنات، سیلیکاها و سیلیکهای مصنوعی از جمله عامل‌های آنتی‌بلاک به حساب می‌آیند. همچنین برخی از مواد آلی نیز به عنوان آنتی‌بلاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. عوامل آنتی‌بلاک شامل واکس‌های طبیعی و مصنوعی، نمکهای فلزی از اسیدهای چرب، کامپاندهای سیلیکا هستند. برخی از پلیمرها مانند پلی‌ونیل الکل، پلی‌آمیدها، پلی‌اتیلن، پلی‌سیلوکسان و فلئورگلاسیتکها نیز به عنوان آنتی‌بلاک مصرف می‌شوند. غلظت نهایی مصرف آنتی‌بلاک بسته به نوع کاربرد در مواد فیلمی معمولا بین 1/0 تا 1 درصد است. مواد معدنی که به عنوان آنتی‌بلاک مورد استفاده قرار می‌گیرند کمترین تاثیر بر روی خواص مکانیکی فیلمها را دارند. مهمترین مزیت استفاده از مواد معدنی به عنوان آنتی‌بلاک این است که مهاجرت نمی‌کنند و همچنین از ماتریکس پلیمر آزاد نمی‌شوند، بخصوص زمانی که این فیلمها در معرض مواد خرواکی قرار می‌گیرند این مواد در ماقیسه با اقزدونی آلی آنتی‌بلاک ارجحیت دارند.خصوصیات


در جدول زیر خصوصیات معمولی گونه‌های معدنی خالص آنتی‌بلاکها ارائه شده است

مواد معدنیفرمول استوکیومتریچگالی (کیلوگرم/لیتر)سختی موهس (Mohes)شاخص‌های انکسارشکست نور توسط بلور
AlbiteNaAlSi3O862/2754/1 – 52/1010/0
AnorthiteCaAl2Si2O873/2659/1 – 57/1011/0
MocroclineKAlSi3O856/2653/1 – 51/1007/0
NephelineAlSiO459/2655/1 – 53/1004/0
OrthoclaseKAlSi3O856/2652/1005/0
TalcMg3Si4O10(OH)275/2150/1044/0
CristobaliteSiO23/25/648/1003/0
Muscovite micaKAl3Si3O10(OH)1883/25/256/1040/0
ClciteCaCO317/2357/1160/0
AnhydriteCaSO497/2357/1043/0
MagnesiteMgCO33451/1190/0

کاربردها


صنعت پلاستیک: به منظور جلوگیری از چسبندگی فیلم‌ها به هم، افزایش زبری به منظور کاهش سطح تماس

جنبه‌های اقتصادی

ارزش بازار جهانی آنتی‌بلاک در سال 2015 درحدود 3/795 میلیون دلار آمریکا بوده است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار با نرخ رشد ترکیبی در حدود 7/5 در بین سال‌های 2016 تا 2021 به ارزش 1/1 میلیارد دلار آمریکا برسد. معمولا این افزودنی در غلظت‌های 1000 تا 6000 ppm در طول فاز اکستروژن به منظور جلوگیری از چسبندگی لایه‌ها به پلیمرها اضافه می‌شود. میزان مصرف آنتی‌بلاکهای گوناگون بستگی به ضخامت فیلم، گرید فیلم، افزودنی مورد استفاده و شرایط اکستروژن دارد.

عوامل فرصت‌ها در رشد ارزش بازار آنتی بلاک شامل موارد زیر است

  • افزایش بازار به دلیل افزایش جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی
  • ظهور اقتصادهایی مانند عربستان سعودی، هند و چین باعث ایجاد فرصتهای پرسود برای بازار افزودنی آنتی بلاک می‌شود
  • نوآوری در توسعه محصولات

    گریدهای قابل تامین
    Sibelco M6000
    Sibelco M4000