آشنایی مدیران و روسای گروه بسپار شیمی سپیدان با مدیریت بحران و HSE

بسپار شیمی سپیدان / اخبار
آشنایی مدیران و روسای گروه بسپار شیمی سپیدان با مدیریت بحران و HSE

دوره آموزشی مدیریت بحران با هدف ارتقای آگاهی و توان اجرایی مدیران و روسای گروه بسپار شیمی سپیدان در خصوص مدیریت بحران و راهکارهای مقابله با انواع بحران‌های رایج کارخانه‌های بسپار شیمی سپیدان ، سپید شیمی پرتو، آمیزه‌های بسپار لاستیک، کارخانه نوآوری محصول، مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی در ساختمان برج فناوری (فضای کار اشتراکی ) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، هدف از برگزاری این دوره آموزشی حصول اطمینان از به کارگیری صحیح امکانات ایمنی در مقابله با حوادث احتمالی ( مقدمه ایی بر ایمنی ) ، مروری بر حوادث شیمیایی ( آماده به کار بودن سامانه های مقابله با حوادث)  ، تاریخچه سیستم  ICS  ، اصول فرماندهی حوادث ، انتقال فرماندهی حوادث ، ساختار فرماندهی حوادث ، شرح وظایف شاخه های  ICS، انجام مانور دور میزی و به ویژه آمادگی و قابلیت های مدیریتی در شرایط بحران برگزار شده است.

شرکت کنندگان در این دوره مبانی نظری و اصول علمی مدیریت بحران را به صورت تئوری  فرا گرفتند.