کامپاند

کامپاند

کامپاند :

کامپاند در صنعت پلیمر به معنای ترکیب یک یا چند پليمر پایه با مواد افزودنی متنوع است. پلیمرها برای استفاده در صنایع مختلف بر اساس کاربرد نهایی نیاز به اصلاح خواص مکانیکی، حرارتی و…، دارند که کامپاندها به این منظور طراحی می‌شوند.

masterbach