• Home
  • چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

تبدیل‌شدن به یکی از برندهای مطرح و با ارزش‌ترین شرکت دانش‌بنیان در حوزه تأمین و تولید مواد شیمیایی ایران در افق 1403

ماموریت

ارائه محصولات، خدمات و راهکارهای نوآورانه در تأمین و تولید مواد شیمیایی پلیمری و نساجی برای خلق بالاترین ارزش برای همه ذینفعان