نساجی

نساجی

هلدینگ بسپار شیمی سپیدان با استفاده از پتانسیل بالای دفاتر خارجی خود مستقر در کشورهای چین، کره، تایوان، تایلند، هند، ترکیه، آلمان، ایتالیا و صربستان و … و بهره گیری از کارشناسان توانمند خود در واحد بازاریابی و فروش در بخش نساجی و نیازسنجی دقیق کارخانجات تولید کننده ایرانی، صنایع نساجی در اقدام رو به واردات طبف وسیعی از رنگ های ریسپرس و راکتیو از معتبرترین و مهمترین تامین کنندگان در سراسر جهان نموده است.

شایان ذکر است هلدینگ بسپار شیمی سپیدان نماینده انحصاری شرکت ENTPOL هند می باشد. ENTPOL از معتبرترین تولیدکنندگان انواع رنگ های راکتیو در آسیا می باشد. از دیگر منابع تامین مواد اولیه میتوان به موارد زیر اشاره نمود : RUNTU چین ، FORMOSA تایوان تولیدکننده الیاف ویسکوز ، SATERI چین

مواد کمکی نساجی شامل : سفیدکن نوری پنبه، سفیدکن نوری پی استر، هیدروسولفیت سدیم و پلی ونسیل الکل نیز از کشورهای تایوان، آلمان و کره از تولیدکنندگان معتبر تهیه می شود.  

 هلدینگ بسپار شیمی سپیدان همکاری های نزدیک با پژوهشگاه رنگ داشته و در زمینه تولید مستربچ های تخصصی صنعت نساجی فعالیت دارد.