• Home
  • شیمیایی و کشاورزی

شیمیایی و کشاورزی

شیمیایی و کشاورزی

این بخش با بهره گیری از تیم مجرب و متخصصین در زمینه بازاریابی و فروش و ارائه پشتیبانی فنی و تمرکز بر واردات مواد اولیه تولید کودهای کشاورزی با کیفیت از بهترین برندهای روز دنیا با قیمت های رقابتی در حال کار است.

در حال حاضر تأمین و توزیع مواد اولیه کود از جمله آمونیوم سولفات، پتاسیم سولفات، پتاسیم کلرید، پتاسیم هیدروکسید، اسید بریک و … از بهترین برندها در دستور کار است و همکاری ها و ارتباطات متعدد در این زمینه با کارخانجات تولیدی در سراسر ایران صورت گرفته است.

شایان ذکر است در زمینه احداث گلخانه و برنامه ریزی بازاریابی و فروش نیز مشاوره های متعدد انجام شده و خدمات تخصصی مشاورۀ مدیریت در زمینه کشاورزی نیز انجام میگیرد.