• Home
  • بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان

شرکت بسپارشیمی سپیدان (BCS)، در سال 1390 فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود. فعالیت های تولیدی بسپارشیمی سپیدان یکی از شایستگی های کلیدی این شرکت است که در این بین تولید انواع کامپاند و مستربچ‌های پلیمری جایگاه ویژه ای دارد. تقویت انواع پلیمرها با استفاده از افزودنی¬ها و تولید مستربچ‌های رنگی و افزودنی‌های مختلف در کارخانه های این شرکت مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و در خطوط پیشرفته کامپاندینگ انجام می‌گیرد.

نمونه محصولات