• Home
  • بازاریابی و هوش تجاری

بازاریابی و هوش تجاری

بازاریابی و هوش تجاری

حوزه بازاریابی شاهرگ حیاتی شرکت بسپار شیمی سپیدان در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد. این حوزه با استفاده از تیم مجرب بازاریابی و تحقیقات بازار، ظرفیت دفاتر جهانی و اهرم بازاریابی دیجیتالی، شرکت بسپار شیمی سپیدان را تا جایگاه رهبر بازار داخلی در حوزه های مختلف ارتقا داده است. این دپارتمان با اتکا بر دانش روز دنیا، توانسته است علاوه بر حوزه بازاریابی، در بیشتر واحدهای سازمانی بسپار شیمی سپیدان، استراتژی های نوین بازاریابی را به‌صورت عملیاتی به اجرا درآورد. به علاوه، این تیم با بهره گیری از ابزار هوش تجاری و هوش مصنوعی پیش بینی آینده قیمت ها را برای تیم فروش تسهیل نموده است .