ارزش ها

ارزش ها

 • – توسعه تکنولوژی مبتنی بر نوآوری

  – ارتقاء رضایتمندی ذینفعان در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی

  – تاکید بر اصول شایسته گزینی و شایسته سالاری

  – تدوین نقشه راه و ارتقاء و ثبت ارزش‌ها و دارایی‌های نا ملموس سازمان (برند، وفاداری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی، دانش و …)

  • – استقرار نظام شفافیت در حوزه‌های فرآیندی، عملیاتی و مالی مبتنی بر قوانین جاری، عرفی و تخصصی

   – توسعه نظام مشارکت‌ها و پیشنهادات فکری مبتنی بر خرد جمعی

   – ایجاد جایگاه مناسب به‌ عنوان سازمان اقتصادی معتمد جهت جذب سرمایه های کلان و تبدیل آن به ارزش‌های ملی (اشتغال، تولید دانش‌بنیان، توسعه صادرات و …)